Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Werkkostenregeling vanaf 2020 verruimd

Vanaf 1 januari 2020 wordt de werkkostenregeling verruimd. Dan kunnen werkgevers tot € 2.000 hogere onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. Met de verruiming vult het kabinet de in augustus vorig jaar gereserveerde € 100 miljoen in voor een verlaging van de lasten op arbeid voor het mkb.

Het kabinet stelt twee verruimingen voor in de werkkostenregeling. Allereerst gaat de vrije ruimte van 1,2% van het totale fiscale loon omhoog. Er komt een tweeschijvenstelsel. Voor de eerste € 400.000 aan loonsom bedraagt vanaf 2020 het percentage van de vrije ruimte 1,7%. Voor het bedrag boven de € 400.000 blijft het reguliere percentage van 1,2% gelden. Door het tweeschijvenstelsel is de verruiming van de vrije ruimte voor kleine werkgevers relatief het grootst. Bij een loonsom van € 400.000 kunnen werkgevers in de nieuwe situatie € 6.800 onbelast beschikbaar stellen in plaats van € 4.800 nu.