Nieuws

Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Zelfstandigen Bouw komt met AOV-fonds voor zzp’ers

Zelfstandigen Bouw, de organisatie voor zzp’ers in de bouwsector, heeft een eigen vangnet opgezet voor leden die ziek of arbeidsongeschikt worden. Dat moet een betaalbaar alternatief worden voor de meestal dure arbeidsongeschiktheidsverzekeringen...

Lees meer

Werkkostenregeling vanaf 2020 verruimd

Vanaf 1 januari 2020 wordt de werkkostenregeling verruimd. Dan kunnen werkgevers tot € 2.000 hogere onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. Met de verruiming vult het kabinet de in augustus vorig jaar gereserveerde € 100 miljoen in voor een...

Lees meer

Loop voor 2019 geen loonkostenvoordeel mis

Heeft u of neemt u in 2019 oudere voormalig werkloze, scholingsbelemmerde of arbeidsgehandicapte/ arbeidsbeperkte werknemers in dienst? Dan heeft u mogelijk recht op een fiscale subsidie (een loonkostenvoordeel) van maximaal € 6.000 per werknemer...

Lees meer

Zijn uw waardebonnen klaar voor 2019?

Zorg dat u klaar bent voor het nieuwe waardebonnensysteem dat sinds 2019 geldt. Sinds 1 januari 2019 is voor bepaalde waardebonnen namelijk al bij verkoop btw verschuldigd. Dit in tegenstelling tot het systeem dat gold tot eind 2018, waarbij de btw...

Lees meer

Op welk inkomensbegrip worden toeslagen toegekend?

De hoogte van uw toeslag hangt onder andere af van uw jaarinkomen. Bij toeslagen noemen we dit het ‘toetsingsinkomen’. Als uw jaarinkomen hoger is dan een bepaald bedrag, krijgt u geen toeslag. Deze inkomensgrens verschilt overigens per toeslag....

Lees meer

Fiscale gevolgen oldtimer van de zaak

Vanaf het moment dat een auto 15 jaar of ouder is, vormt de waarde in het economische verkeer van de auto de grondslag voor de bijtelling privégebruik auto. Het bijtellingspercentage voor alle auto’s van 15 jaar en ouder is 35% in plaats van 25%....

Lees meer

Maandelijks loonaangifte van maandloon dga

Als een dga maandelijks loon geniet, moet dit loon ook maandelijks worden verwerkt in de aangifte loonheffingen. In de praktijk gebeurt het nog weleens dat het volledige loon wordt verwerkt in de aangifte van december. Dit is niet toegestaan, meldt...

Lees meer

Nieuw btw-nummer voor zzp’ers in de maak

Voor 1 januari 2020 krijgen alle eenmanszaken in Nederland een nieuw btw-identificatienummer. Staatssecretaris Snel van Financiën doet deze toezegging in een brief aan de Tweede Kamer. Met het nieuwe nummer voldoet de Belastingdienst aan een eis van...

Lees meer

Een fiets van de zaak, mét BTW-aftrek

Een werkgever kan zijn werknemers een fiets van de zaak verstrekken. Mét BTW-aftrek.De BTW op een fiets van de zaak is volledig als voorbelasting verrekenbaar mits- de fiets verstrekt is voor het woon-werkverkeer van de werknemer,- de fiets niet...

Lees meer

Dien de schenkingsaangifte 2018 vóór 1 maart 2019 in

Heeft u in 2018 een schenking gedaan of ontvangen? Dan moet u wellicht vóór 1 maart 2019 de bijbehorende schenkingsaangifte bij de Belastingdienst indienen. Wees op tijd, anders riskeert u een boete. U moet een aangifte schenkbelasting indienen, als...

Lees meer

Plan je vermogensoverdracht voor het verzorgingshuis

De ouderen van nu hebben door de huizenprijzenstijging in hun actieve levensfase, veelal een behoorlijk vermogen opgebouwd. Sinds 1 januari 2013 wordt dit vermogen naast de zogenaamde vermogensrendementsheffing ook meegenomen bij de bepaling van de...

Lees meer