Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Loop voor 2019 geen loonkostenvoordeel mis

Heeft u of neemt u in 2019 oudere voormalig werkloze, scholingsbelemmerde of arbeidsgehandicapte/ arbeidsbeperkte werknemers in dienst? Dan heeft u mogelijk recht op een fiscale subsidie (een loonkostenvoordeel) van maximaal € 6.000 per werknemer per jaar. 

Hiervoor gelden wel diverse voorwaarden. Zo moet de werknemer afkomstig zijn uit één van de aangewezen doelgroepen en moet hij een doelgroepverklaring aan u hebben uitgereikt. Het is niet meer nodig dat de werknemer in de maand voorafgaande aan de indiensttreding recht had op een uitkering of arbeidsondersteuning. Per 2019 is dit namelijk gewijzigd en komt de werknemer iets sneller in aanmerking voor deze doelgroepverklaringen. Het is dan voldoende dat de werknemer direct voor indiensttreding (in de maand van indiensttreding) in aanmerking komt voor een uitkering. Ga dan ook na of, voor alle werknemers waarvoor dit nú wel mogelijk is, een doelgroepverklaring is aangevraagd.