Formaliseer rechtsverhoudingen met bv

De directeur/grootaandeelhouder en zijn bv zijn fiscaal en juridisch verschillende entiteiten. De fiscale wetgeving stelt strikte eisen aan overeenkomsten tussen de bv en haar aandeelhouder. Eén van die eisen is een schriftelijke vastlegging. Nagegaan dient te worden of er leningsovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, pensioenovereenkomsten zijn opgesteld en of deze voldoen aan de huidige eisen.