Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Een fiets van de zaak, mét BTW-aftrek

Een werkgever kan zijn werknemers een fiets van de zaak verstrekken. Mét BTW-aftrek.
De BTW op een fiets van de zaak is volledig als voorbelasting verrekenbaar mits
– de fiets verstrekt is voor het woon-werkverkeer van de werknemer,
– de fiets niet meer kost dan € 749 (incl. BTW),
– in het kalenderjaar en de twee voorgaande jaren geen fiets aan de werknemer is verstrekt, én
– voor ten hoogste 50% van de reisdagen de werknemer een andere vergoeding wordt verstrekt.
De BTW is volledig als voorbelasting verrekenbaar, een correctie voor het privégebruik van de fiets van de zaak is niet vereist. De maximale BTW-aftrek is € 130 per fiets. Als de werknemer een eigen bijdrage betaalt, moet dat bedrag van de kostprijs van de fiets (van maximaal € 749) worden afgetrokken. De werkgever moet over die eigen bijdrage BTW afdragen. Per 1 januari 2020 wordt er voor een fiets van de zaak een bijtelling privégebruik ingevoerd van 7% van de consumentenadviesprijs. Deze regeling ziet op de inkomsten- en loonbelasting. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de omzetbelasting.