Correctie aftrek privégebruik auto

In de laatste aangifte omzetbelasting van een jaar (4e kwartaal of de maand december) moet rekening gehouden worden met een (groot) aantal bijzondere regelingen in de omzetbelasting. Indien van toepassing moet in de laatste omzetbelastingaangifte over het betreffende jaar onder meer rekening gehouden worden met:

  • correctie omzetbelasting privégebruik personenauto;
  • correctie privégebruik woning; – correcties in het kader van de bedrijfskantineregeling;
  • overige correcties op de aftrek van voorbelasting betreffende verstrekkingen aan het personeel en relatiegeschenken;
  • herrekening of herziening van in eerdere jaren in aftrek gebrachte omzetbelasting op investeringsgoederen.